гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Есенен модул

Преподаваме с усмивка на три поколения

График на Учебен център „Ай енд Ай” за 2022/2023 уч. година

Есенен триместър за възрастни 2022 г.

НивоПродължителностИнтензивностХорариумЦени
Английки език за възрастни
A1.1от 03.10.2022
до 09.11.2022
Понеделник и
сряда по 3 уч.ч.
18:30 – 20:30
36
уч. часа
250 лв.
A2.1от 04.10.2022
до 10.11.2022
Вторник и
четвъртък по 3 уч.
часа 18:30 – 20:30
36
уч. часа
250 лв.
B1.1от 03.10.2022
до 09.11.2022
Понеделник и
сряда по 3 уч.ч.
18:30 – 20:30
36
уч. часа
250 лв.
B2.1от 04.10.2022
до 10.11.2022
Вторник и
четвъртък по 3 уч.
часа 18:30 – 20:30
36
уч. часа
300 лв.
C1.1от 03.10.2022
до 07.12.2021
Понеделник и
сряда по 3 уч.ч.
18:30 – 20:30
60
уч. часа
450 лв.
Разговорен модулот 04.10.2022
до 10.11.2022
Вторник и
четвъртък по 3 уч.
часа 18:30 – 20:30
36
уч. часа
350 лв.
Всички нива
от А1 до С1
от 08.10.2022
до 13.11.2022
Събота и неделя по 3
уч. часа 09:30 – 11:30
или 14:00 – 17:00
36
уч. часа
300 лв.

 

 

Неучебни дни по време на есенен триместър в „Ай енд Ай”:

1 ноември – Ден на будителите