International business team showing unity with their hands together

Съгласно ПМС 251/21.10.2009г. Учебен Център “Ай енд Ай” е одобрен доставчик на услуги от Агенцията по заетостта, за извършване на обучения с ваучери за заети лица, по оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020г.

Безплатни курсове по схема „Ваучери за заети лица” – присъствена форма на обучение по Английски, Руски и Немски език

Програмата е част от европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и се ръководи от агенцията по заетостта и бюрата по труда. По нея всеки работещ на трудов договор или самоосигуряващ се със средно и по-ниско образование може да получи ваучер за обучение. Съгласно ПМС 251/21.10.2009 г. Учебен център “Ай енд Ай” е одобрен Доставчик на обучение по английски, руски и немски език.

Кандидатстване по програмата

За да кандидатствате по програма „Ваучери за заети лица“ може да изтеглите необходимите документи за кандидатстване от страницата на Агенция по заетостта.

Документите се подават в бюрата по труда по местоживеене.

Инструкции за попълване:

Заявление: попълвате личните си данни, образование и предишни обучения и квалификации. За обучение по чужд език по програма „Ваучери за заети лица“ попълнете само полето „Ключова компетентност – обучение по чужд език“ и напишете езика, който искате да учите.

Нивото и доставчикът на обучение, в който ще се проведе курсът по „Ваучери за заети лица“, се посочват на следващия етап (след като бъдете първоначално одобрени).

Декларация: целта на декларацията е да уверите бюрото по труда, че сте работещ в момента и че не сте се възползвали вече от европейски програми за обучение.

Помнете, че носите отговорност данните в декларацията да са истина. Не са ви необходими никакви други документи, които да доказват декларираното от Вас.

По програма „Ваучери за заети лица“ могат да кандидатстват само работещи (наети на трудов договор) в частната сфера или самоосигуряващи се, които не са придобили висше образование. Не могат да кандидатстват безработни лица, държавни служители и учители.

Одобрение

Резултатите по „Ваучери за заети лица“ от кандидатстването ще бъдат обявени от Агенция по заетостта.

След като бъдете одобрени за обучение с ваучери по програма „Ваучери за заети лица“, ще получите уведомление от бюрото по труда. Одобрените кандидати по „Ваучери за заети лица“ трябва да донесат уведомлението в Учебен център „Ай енд Ай“, който е одобрен Доставчик на обучение, ние го подпечатаме и Ви го връщаме. С подпечатаното от нас уведомление отивате в бюрото по труда и те издадат Вашия ваучер за обучение.

С ваучера идвате отново при нас, сключваме договор и започва Вашето обучение с ваучери.

Similar Posts