гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Учебни системи за деца и ученици

Преподаваме с усмивка на три поколения

Учебни системи за деца и ученици

Учебни системи

За деца в предучилищна възраст

Учебник Cookie and Friends – английски за деца

cookie

Британската система „Cookie and Friends” е подходяща за деца, които за първа година изучават английски език и са на 3-4 годишна възраст. Приключенията на Cookie и неговите приятели превръщат заниманията в незабравимо преживяване. Заедно с веселите герои децата играят, пеят, танцуват, римуват, рисуват и защриховат. Темите са подбрани и съобразени с интересите и възрастовите особености на децата. Акцентът е основно върху игровия елемент и творческите изяви на малчуганите. Двете кукли, главните герои от учебната серия, са изключително атрактивни и превръщат часовете по английски в музикално и куклено шоу. Cookie and Friends предлага онагледяване на новата лексика с помощта на демонстрационни карти. Системата е придружена от CD с весели песни и рими.

Учебник Happy House 1 & 2 – английски за деца

happyhouse

Happy House е учебна система на Oxford University Press със сюжетна линия и приказни герои, чрез които по един вълшебен начин малчуганите от 3 до 5 годишна възраст започват навлизането си в света на англоговорящите. Децата овладяват езика на ниво дума и готова фраза чрез слушане на записи, многократни повторения и визуализиране на лексиката. На тази възраст преподаването е фонетично и не предполага ограмотяване.
Учебникът развива афинитет към английския език чрез вълнуващи истории, в които се съчетават теми от познати на децата житейски ситуации и теми, породени от полета на тяхната фантазия. Героите Поли, Джак и тяхната бавачка правят помагалото занимателно и весело, а приключенията на семейството мишлета и кукленото шоу с тях силно интригуват и удържат неустойчивото детско внимание. Всеки урок следва ясна схема, което допринася за обучението и създава усещане за сигурност и комфорт сред детската аудитория.
Курсът на обучение е изключително раздвижен и разнообразен с лесни за заучаване песни, познавателни игри с демонстрационни карти, драматизация, рими и стихчета. В учебника са включени кратки историйки, пъзели, картинки за оцветяване и стикери за първия картинен речник на малчуганите.

Учебник по английски Parachutes 3

parachutes

Системата Parachutes 3 е предназначена за деца в предучилищна възраст. Тя включва частично ограмотяване чрез изписване на английската азбука. Малките ученици по естествен начин чрез песни, картинки, истории и занимателни дейности се потапят в „езиковата среда”. Системата е богато илюстрирана и увлича малчуганите. Лексиката, предложена в Parachutes 3, обогатява речниковия запас на децата по позната тематика – училище, семейство, животни, играчки, храни. Системата предвижда въвеждането на много допълнителна лексика. Някои от дейностите са нетрадиционни като например: слушане с разбиране и съчетаване, изрязване и апликиране като екипна работа, изготвяне на групов проект, дейности на открито.
Специално предложение за първокласниците
Учебната програма за ученици от начален курс е разработена в съответствие с изискванията, заложени в Европейските езикови стандарти. Децата получават базисни знания по езика. Основната цел на учебната програма е развитието на четирите езикови умения – слушане, говорене, четене, писане. Ограмотяването на първокласниците е приоритетна задача. Методът на преподаване е интерактивен, съобразен с най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение. Използват се допълнителни материали според нивото и възрастта на децата. Напредъкът на всички деца се проследява и контролира чрез системни тестове, предвидени в края на всяка урочна единица. Преподавателите поддържат контакт с родителите чрез анкети, разговори и родителски срещи и предоставят писмена информация за постиженията на децата през цялата учебната година.

Учебник по английски Happy Street 1 & 2

happystreet

Happy Street на Oxford University Press е разработена за ученици от начални класове. Системата продължава тематично програмата на Happy House 1&2 и надгражда знанията на деца от предучилищна възраст. Happy Street е разделена на 9 урочни единици, всяка от които предлага богата гама от упражнения за затвърждаване на знанията. Включените теми са съобразени с интересите на децата, комикса в края на всяка урочна единица е мотивиращ и любим момент от часа. Системата въвежда и затвърждава лексиката чрез многократно рециклиране, граматиката се усвоява ситуационно и идеоматично. Песните, игрите и историите са от реалния детски свят и разнообразяват занятията.

За ученици от 1-ви до 12-ти клас

Учебник по английски World Explorers

world-explorers

World Explorers система от най-ново поколение за ученици от 4 и 5 клас на издателство Oxford University Press – предназначена за интерактивни занимания с ИБД и снабдена със софтуерни продукти. Забавна и развлекателна, системата е с фокус върху постиженията на учениците. Те се изявяват като творци и изследователи и се научават да описват своя личен опит и преживявания. Системата е насочена към опознаването на света паралелно с изучаването на английски език, като се базира на междупредметните връзки в училище и философията за съвременните образователни ценности. Децата обогатяват речниковия си запас, а в граматичен план усвояват три нови времена.Книгата за ученика е придружена от учебна тетрадка за самоподготовка и допълнителна работа вкъщи.

Project (Third Edition)

Учебник по английски Project
project

Системата Project на Oxford University Press, разработена в пет нива, е предназначена както за начинаещи, така и за напреднали ученици. Съдържанието на учебника е осъвременено – включва актуални теми и текстове и разнообразни дейности, които мотивират и ангажират курсистите. Материалът е интересен и увлекателен, а песните, историите и комиксите внасят елемент на забавление в класната стая. Заложените лексика и граматика във всяко от нивата насърчават учениците да използват езика в реални ситуации. В учебника и работната тетрадка са включени много упражнения към всяка урочна единица, чрез които се проследява напредъка на курсистите.

Учебник по английски Matrix Pre-Intermediate

matrix

Matrix Pre-Intermediate извежда учениците от прогимназиалните класове на ниво А2 според европейските езикови стандарти в обучението по чужд език. Системата затвърждава и усъвършенства граматиката и лексиката и развива допълнителни умения като бързо четене и сканиране на текст за конкретна информация. Учебното пособие е разнообразено с рубрика, в която са поместени записи на радиосъобщения, диалози, телефонни разговори и интервюта, при което се тренира умението слушане с разбиране на непознат текст. Учениците отговарят на въпроси от типа многовариантен избор, отбелязват верните или неверни твърдения. Произношението се усъвършенства чрез упражнения за разграничаване на сходни звуци, поставяне на правилното ударение и свързване на звуците със съответния начин на изписване. Комуникативните упражнения помагат за свободата на изказа на учениците и допринасят за тяхното самочувствие и напредък.
Matrix разкрива аспекти от бита и културата в англо-говорящите страни и предоставя за целта интересна информация. Учебната програма отделя специално внимание и доразвива писмените умения, като запознава с различни стилове и начини на оформление на формалната и неформалната кореспонденция. Книгата на ученика съдържа популярни текстове, които мотивират тийнейджърите да четат само за удоволствие.

Вашият коментар