График за Учебен център “Ай енд Ай” за лято 2017 

Нива според Европейската Езикова Рамка

А1 – Elementary  (1-во)                   A2 – Pre-Intermediate (2-ро)             B1 – Intermediate (3-то)

В2 – Upper-Intermediate (4-то)                      C1 – Advanced (5-то)

 

Ниво Продължителност Интензивност Хорариум Финален изпит
Английски език
А1 01.06.2017 –29.06.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 29.06.2017 г. (четвъртък)
А2 01.06.2017 –29.06.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 29.06.2017 г. (четвъртък)
В1 01.06.2017 –29.06.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 29.06.2017 г. (четвъртък)
А1 03.07.2017 –31.07.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 31.07.2017 г. (понеделник)
А2 03.07.2017 –31.07.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 31.07.2017 г. (понеделник)
В1 03.07.2017 –31.07.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 31.07.2017 г. (понеделник)
А1 01.08.2017 – 29.08.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 29.08.2017 г. (вторник)
А2 01.08.2017 – 29.08.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 29.08.2017 г. (вторник)
В1 01.08.2017 – 29.08.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:10 ч. 80 уч. ч. 29.08.2017 г. (вторник)
Similar Posts