Английският език е преди всичко средство за комуникация и създаване на контакти в глобален мащаб. Модула разговорен английски е уникален продукт, разработен за напреднали в изучаването на английския език и с практическа насоченост. Основната цел на модула е приоритетно развиване на ключовите езикови умения – слушане и говорене. Курса по разговорен английски засилва самочувствието и помага за окончателното преодоляване на езиковата бариера.

Темите варират според интересите и предпочитанията на съответната група.Преподавателят, подготвя и мотивира групата за дискусиите като всяка седмица се предлагат нови теми като:

  • Success and Job Satisfaction
  • Marriage and Divorce
  • Hobbies and Leisure Activities
  • Earth – the living planet
  • Education and Career
  • Healthy Lifestyles
  • Fame and Glory
  • Family Relationships
  • Zodiac Signs
  • Film and Book Reviews
  • Holidays (Christmas/Easter)
  • Travelling – for and against and etc.
Similar Posts