Зимен модул за обучение на заети лица с ваучери 2017 г.

НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ИНТЕНЗИВНОСТ ХОРАРИУМ ФИНАЛЕН ИЗПИТ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
А1 18.12.2017 – 05.03.2018 ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 07.03.2018 (сряда)
А2 19.12.2017 – 06.03.2018 ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 08.03.2018 (четвъртък)
В1 18.12.2017 – 05.03.2018 ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 07.03.2018 (сряда)
В2 19.12.2017 – 06.03.2018 ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 08.03.2018 (четвъртък)
С1 18.12.2017 – 05.03.2018 ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 07.03.2018 (сряда)
Всички нива

от А1 до С1

23.12.2018 – 03.03.2018 СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

5 УЧ.Ч. 09:30 – 12:45 /

14:00 – 17:15

100 уч.ч. 04.03.2018 (неделя)
НЕМСКИ ЕЗИК
Начално ниво 19.12.2017 – 06.03.2018 ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 08.03.2018

(четвъртък)

РУСКИ ЕЗИК
Начално ниво 18.12.2017 – 05.03.2018 ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК

5 УЧ. ЧАСА 18:30 – 22:00

100 уч.ч. 07.03.2018

(сряда)

Неучебни дни в „Ай енд Ай”:

01 януари – Нова година

05 март – неработен заради 3-ти март

06 април – 09 април (петък – понеделник) – Великден .

1 май – вторник –Ден на труда.

06 – 07 май (неделя – понеделник) – Гергьовден.

24 май (четвъртък) – Ден на славянската писменост.

Similar Posts