График на Летни интензивни курсове за обучение на заети лица с ваучери 2018

Ниво Продължителност Интензивност Хорариум Финален изпит
Английски език
А1 04.06.2018 –29.06.2018 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 02.07.2018 г. (понеделник)
А2 04.06.2017 –29.06.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 05.07.2018 г. (четвъртък)
В1 04.06.2017 –29.06.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 07.07.2018 г. (четвъртък)
А1 02.07.2018 –30.07.2018 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 30.07.2017 г. (понеделник)
А2 02.07.2017 –30.07.2018 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 30.07.2017 г. (понеделник)
В1 02.07.2018 –30.07.2017 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 30.07.2017 г. (понеделник)
А1 01.08.2018 – 29.08.2018 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 29.08.2017 г. (сряда)
А2 01.08.2018 – 29.08.2018 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 29.08.2017 г. (сряда)
В1 01.08.2018 – 29.08.2018 от понеделник до четвъртък от 13:30 до 17:50 ч. 100 уч. ч. 29.08.2017 г. (сряда)

 

Similar Posts