23561651_10155103416098862_7911761512751411132_n

На 14.11 „Ай енд Ай“ беше домакин на заседание на
Управителния Съвет на БНК на ОМЕП.
Сред участниците бяха проф.Елена Русинова председател на ОМЕП, д-р Розалина Енгелс от ФНПП към СУ, Ваня Харбалиева, директор на 99ДГ „Брезичка“, Стефанка Балева, бивш директор на 8ма ДГ „Проф. Елена Петрова“ и експерта по Предучилищно образование към РУО – Димитрия Георгиева, както и Бойка Калева – бивш експерт от РУО.

Similar Posts