ТЕСТ ЗА НИВО – PLACEMENT TEST

Този тест съдържа 100 въпроса. Време за работа – 60 мин.