Категория: Нови курсове

  • 55

    Обучение през Skype

    Skype English(е-learning) Лесно и достъпно – Skype, микрофон, камера Бързо и ефективно – разговорно със стремителен напредък Индивидуално – според …

  • A young creative workgroup in a meeting. Businesspeople, architects and such.

    Фирмено обучение

    Фирменото обучение е продукт, разработен според потребностите на клиента и се съпровожда от езиков одит, който включва: предварителен анализ на …