prague-final1

„Ай енд Ай“ съвместно с председателя на Българския клон на ОМЕП Професор Елена Русинова ще участва с презентация в юбилейната конференция в Прага (24-29.06.2018г) .

Тема на презентацията: Културно-образователни паралели в РЧЕО. Играта като средство и интеркултурно общуване.