гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Курсове по руски език

Преподаваме с усмивка на три поколения

Курсове по руски език

По време на социализма руският език беше задължително изучаван в училище и всички имаха поне базови познания. Днес, в училищата се изучават предимно английски и немски, а руския остава на заден план. Ай енд Ай предлага курсове по руски език за всички, които искат да отворят вратите към богатството на Руската Федерация. Учебната система, която избрахме за нашите уроци по руски е добре известната “Приглашение в Россию”.

Приглашение в Россию в 19 урочни единици покрива три нива. Системата е базирана на комуникативния подход на обучение и стимулира курсистите към общуване и дискутиране на актуални теми. Граматическият материал е съсредоточен върху най-често използваните времена и конструкции и обхваща всички части на речта в различна употреба. Програмата на обучение е обогатена с множество комуникативни дейности и упражнения за четирите езикови умения – четене, слушане, разговор и писане. Фонетичните упражнения са базирани както на близостта между руския и българския език, така имат и разграничителни функции. Богатият набор от упражнения и дискусиите по време на занятията предполагат въвеждането на допълнителни фрази за обогатяване на речниковия фонд.

Приглашение в Россию системно въвежда страноведчески материал и създава цялостна представа за културата на Русия.

Вашият коментар