гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Курсове по английски за възрастни

Преподаваме с усмивка на три поколения

Курсове по английски за възрастни

Double-Decker-English-Bus-1920x1200

С нашите обучителни програми ще усвоите знания и умения да боравите свободно с английския както писмено, така и с отлично говоримо владеене. Целта ни е да постигнем най-комфортното за вас ниво, при което ще можете да общувате, слушате и разбирате английски, както и да четете без затруднения.

Английски за начинаещи

Това е нивото, с което се започва, когато нямате или имате много малко познания за езика. Овладяването на основните знания в този курс ще ви помогне да продължите напред към нивото „Общ английски“. Можете да разчитате на работа, съобразена с вашите темпове на напредване при изучаването на езика.

Общ английски

Усвояването на материала в това ниво ще ви даде много богата разностранна подготовка за продължаване на обучението във всички от по-специфично профилираните модули. Така ще имате базовите знания, гарантиращи една стабилна основа за надграждане впоследствие.

Разговорен английски

Това е модул, който сме разработили, за да усъвършенствате уменията си за свободна комуникация на английски. Към него се преминава, след като сте затвърдили познанията от занятията в модул „Общ английски“. Обучението е с преобладаващо практическа насоченост, за да се постигне увереност при общуване и да се научите да говорите правилно, с добро произношение. Застъпена е непосредствената комуникация с други хора, за да се научите да участвате в реални разговори, като се включвате в комуникацията и същевременно добивате сигурност, че разбирате езика, докато слушате.

Бизнес английски

Този модул е в помощ за подобряване езиковата квалификация на фирмени служители. Ние имаме сериозен опит с обучение на екипи от множество утвърдени компании.

Предлагаме ефективни системи за работа в малки групи – както с начинаещи, така и с напреднали. Използват се интерактивни методи за работа, така че клиентите да са въвлечени в участие при реални ситуации и да придобият автентичен опит за общуване на английски в образователна среда, изцяло съответстваща на бизнес отношенията във важни ситуации.

Ролевите игри помагат на клиентите да се чувстват подготвени за бъдещо делово общуване. Основната част от програмата се определя според конкретните потребности на екипите, така че да си набавят нужната компетентност, според основната специфика на тяхната бизнес активност.

Важна част от подготовката по бизнес английски е запознаване с работата, свързана с договорни отношения, начини за водене на делова кореспонденция, адекватно общуване с бизнес партньори по телефона или в работни срещи.

Участниците, преминали успешно обучението, се снабдяват със сертификат, който е признат и валиден във всички държави на Европейския съюз.

 

Вашият коментар