гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Разговорен английски (B1+)

Преподаваме с усмивка на три поколения

Разговорен английски (B1+)

Английският език е преди всичко средство за комуникация и създаване на контакти в глобален мащаб. Модула разговорен английски е уникален продукт, разработен за напреднали в изучаването на английския език и с практическа насоченост. Основната цел на модула е приоритетно развиване на ключовите езикови умения – слушане и говорене. Курса по разговорен английски засилва самочувствието и помага за окончателното преодоляване на езиковата бариера.

Темите варират според интересите и предпочитанията на съответната група.Преподавателят, подготвя и мотивира групата за дискусиите като всяка седмица се предлагат нови теми като:

  • Success and Job Satisfaction
  • Marriage and Divorce
  • Hobbies and Leisure Activities
  • Earth – the living planet
  • Education and Career
  • Healthy Lifestyles
  • Fame and Glory
  • Family Relationships
  • Zodiac Signs
  • Film and Book Reviews
  • Holidays (Christmas/Easter)
  • Travelling – for and against and etc.

Вашият коментар