Сертифициране

Финален тест В края на всяко ниво е предвиден финален тест. Всеки курсист има право да се информира предварително относно компонентите на теста. Резултатите се обявяват не по-рано от 5 (пет) дни след полагане на теста. Финалният тест се полага от цялата група на определената в програмата дата.   Самостоятелно полагане на финален тест Курсист,…
Read more