гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 2, вх. 3, ап. 19 (в кооперация „Царевец” на Орлов мост)
08888 34 895
office@inibg.com

Фирмено обучение

Преподаваме с усмивка на три поколения

Какво предлагаме?

  • предварителен анализ на потребностите от чуждоезиково обучение на компанията поръчител
  • провеждане на диагностичен тест за определяне входящото ниво на знания
  • индивидуален подход и поддържане на обратна връзка с компанията поръчител
  • интерактивност и гъвкавост – в програмата може да бъде заложено различно съотношение между компонентите и промени според конкретните изисквания на клиента
  • сертификат за завършено обучение
Обучението се провежда в малки групи (4-8 души). Учебната програма има за цел развитие на специфични бизнес умения – запознанство и представяне, водене на делови разговори, участие в преговори, разговори по телефона, неформално общуване с бизнес партньори и клиенти. Симулират се реални ситуации, ролеви игри и казуси.

Нашите най-големи клиенти :