График на Учебен център „Ай енд Ай” за 2017/2018 уч. година

Ниво Продължителност Интензивност Хорариум Финален изпит Цени
Английски език  
А1 11.04.2018 – 20.06.2018 Понеделник и сряда

4 уч. часа 18:30 – 21:20

80 уч. ч. 18.06.2018 (понеделник)  

360 лв.

А2 12.04.2018 – 26.06.2018 Вторник и четвъртък

4 уч. часа 18:30 – 21:20

80 уч. ч. 26.06.2018 (вторник)  

360 лв.

В1 11.04.2018 – 20.06.2018 Понеделник и сряда

4 уч. часа 18:30 – 21:20

80 уч. ч. 18.06.2018 (понеделник)  

360 лв.

В2 12.04.2018 – 26.06.2018 Вторник и четвъртък

4 уч. часа 18:30 – 21:20

80 уч. ч. 26.06.2018 (вторник) 360 лв.
С1 11.04.2018 – 20.06.2018 Понеделник и сряда

4 уч. часа 18:30 – 21:20

80 уч. ч. 18.06.2018 (понеделник) 390 лв.
Разговорен модул 12.04.2018 – 26.06.2018 Вторник и четвъртък

3 уч. часа 18:30 – 20:30

50 уч. ч. 26.06.2018 (вторник) 360 лв.
Всички нива

от А1 до С1

14.04.2018 – 30.06.2018 Събота и неделя

4 уч. часа 09:30 – 12:45 или 14:00 – 17:15

80 уч. ч. 30.06.2018 (събота) 360 лв.
Немски език  
Начално ниво 12.04.2018 – 26.06.2018 Вторник и четвъртък

4 уч. часа

18:30 – 21:20

80 уч. ч. 26.06.2018

(вторник)

 

360 лв.

Руски език  
Начално ниво 11.04.2018 – 20.06.2018 Понеделник и сряда

4 уч. часа

18:30 – 21:20

80 уч. ч. 18.06.2018 (понеделник)  

360 лв.

Неучебни дни в „Ай енд Ай”:

01 януари – Нова година

05 март – неработен заради 3-ти март

06 април – 09 април (петък – понеделник) – Великден .

1 май – вторник –Ден на труда.

06 – 07 май (неделя – понеделник) – Гергьовден.

24 май (четвъртък) – Ден на славянската писменост.