55

Skype English(е-learning)

Лесно и достъпно – Skype, микрофон, камера

Бързо и ефективно – разговорно със стремителен напредък

Индивидуално – според целите и потребностите

Удобно – от вкъщи или през обедната почивка

7 дни в седмицата – от 8:00ч. до 20:00ч.

Какво ще спечелите?

  • Бързо проговаряне
  • Английски език в домашни условия
  • Гъвкав график на занятията
  • 0% транспортни разходи
  • Един час пред компютъра с максимална полза
  • Преподаватели – професионалисти

Как е организирано обучението?

Определяне на нивото

  • Курсистът полага прецизен диагностичен тест за определяне на входящо ниво в офиса на „Ай енд Ай”. Тестът е придружен от интервю.
  • Центърът е посредник между преподавател и курсист преди регистрацията.

Провеждане на занятие от 60 мин.

  • 60 мин. – беседа с преподавател
  • Chat-прозорецът е бялата дъска
  • Камера за визуализиране на занятието

Материали

  • Граматически и лексикални упражнения за самостоятелна подготовка
  • Допълнителни задачи и материали и линкове към тях
  • Диктовки
Similar Posts