Индивидуалното обучение по английски език е изцяло съобразено с нуждите и възможностите на клиента. Това е една възможност да използвате времето с преподавателя максимално и да моделирате уроците спрямо желанията си.

Кога: в удобно за Вас време.

Къде: на място, в центъра или по Скайп.

Продължителност: в зависимост от нуждите и желанието на клиента.

Цена: 30 лв. за урок от 60 мин.

Similar Posts